# bash <(wget -qO- git.io/ceshi) -j
# wget -qO- bench.sh | bash
# curl -sL yabs.sh | bash
# bash <(curl -Lso- https://bench.im/hyperspeed)
# wget -qO- https://github.com/teddysun/across/raw/master/unixbench.sh | bash

 

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。